Nový certifikát pre pokladne Datecs platný od 9.4. 2015

Od dnešného dňa dodávame všetky elektronické registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne S NOVÝMI CERTIFIKÁTMI, ktoré boli vydané na základe zákona č.333/2014 Z.z. z 30.októbra 2014 (to je posledná novelizácia zákona č.289/2008 Z.z.)

Certifikáty k elektronickým registračným pokladniciam Datecs

 

Vydanie nového certifikátu pre pokladnice Datecs je spoplatnené 20€