Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu !

print

Pre používanie virtuálnej elektronickej pokladne (VRP) je potrebné podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladne.

 

Žiadosť je bezplatná a dostupná je na tejto stránke, ktorú ju nájdete v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) v prostredí Osobnej internetovej zóny (OIZ).

 

Pri registrácii sa zadávajú nasledujúce údaje:

• obchodné meno

• IČO, DIČ

• PIN kód (zvolíte ho sami, nesmiete ho zabudnúť – budete ho zadávať pri prvom prihlásení do VRP)

• typ subjektu (fyzická alebo právnická osoba)

• adresa trvalého pobytu a miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) alebo adresa sídla právnickej osoby

• typ predajného miesta (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, štandardná pokladnica)

• špecifikácia predajného miesta (v prípade ambulantného predaja alebo prenosnej pokladne)

• adresa predajného miesta (v prípade štandardnej pokladne)

Celý proces pridelenia VRP po podaní žiadosti trvá 7 až 10 dní. Maximálne 2 týždne. Môže sa stať, že sa táto doba môže v tomto čase predĺžiť. Keď Vám príde poštou kód s prvým heslom, musíte prejsť na stránku VRP https://vrp.financnasprava.sk a vykonať prvé prihlásenie. Pri prvom prihlásení zadávate aj PIN kód, ktorý ste zadavali pri registrácii. Rovnako zadávate aj nové heslo, ktoré budete používať na prístup do VRP a jej používanie.

Úvodná obrazovka po prihlásení do systému