Predaj a servis Registračných pokladníc v Moldave nad Bodvou v Rožňave a v Košiciach