V najbližších týždňoch bude Národná rada SR schvaľovať novelu zákona č.289/2008 Z.z.,

V najbližších týždňoch bude Národná rada SR schvaľovať novelu zákona č.289/2008 Z.z., ktorá podnikateľom prinesie povinnosť používať takú pokladnicu, ktorá bude on-line pripojená na e-kasu (prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom).

Túto podmienku budú spĺňať:
Virtuálna registračná pokladnica (VRP)
a

ON-LINE registračná pokladnica (ON-LINE RP)

V súčasnosti pripravujeme také technické riešenia, ktoré budú spĺňať nové legislatívne požiadavky.
Našim cieľom je vám ponúknuť vhodné riešenia pre tých zákazníkov ktorí dnes používajú zariadenia z našej produkcie, a to buď 
v podobe UPGRADE KITOV alebo vo forme novej ON-LINE registračnej pokladnice.

print