Poškodená plomba

BANSKÁ BYSTRICA – 16.02.2016: Minulý týždeň colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica vykonali v jednej prevádzke kontrolu, počas ktorej zistili rovno tri porušenia právnych predpisov.

 Počas minulého týždňa colníci kontrolovali prevádzku v Novej Bani. Účelom bolo zistiť dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne.  Počas vykonaného kontrolného nákupu colníci zistili, že sa na elektronickej registračnej pokladni (ďalej len „ERP“) nachádza .

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_tri-jednou-ranou-na

print