Postup pri zakúpení pokladnice

Neviete si vybrať?

Neviete aku kúpiť pokladňu?

My Vám poradíme: 0911 397 609

 

Nasledujúce informácie sa týkajú pokladníc zakúpených u nás vo firme Ka-Comp.

Kúpa pokladnice – po zakúpení pokladnice a knihy pokladnice vám bude spolu s pokladničnou knihou odovzdaný certifikát. Samotnú registračnú pokladnicu nie je nevyhnutné brať zo sebou a vieme vám ju do vykonania povinného nastavenia (fiškalizácie) uskladniť u nás vo firme. Tu je už možné sa väčšinou dohodnúť aj na údajoch, ktoré môže servisný technik do pokladnice naprogramovať do príchodu zákazníka po registrácii na daňovom úrade.

Registrácia na daňovom úrade - na tento účel je nevyhnutné prísť osobne s knihou pokladnice a certifikátom na vašu pobočku daňového úradu cez stránkové hodiny (prislúchajúci sídlu vašej firmy). Je možné prísť aj v zastúpení, avšak s notársky overeným splnomocnením. Doporučujeme pred registráciou vypísať vaše firemné údaje do knihy pokladnice, typ pokladnice a jej sériové číslo (pozor nie údaje o servisnej organizácii a technikovi !!!)

Objednávka na nastavenie pokladnice (fiškalizáciu) a zaškolenie – po registrácii na daňovom úrade je potrebné objednať sa u nás na fiškalizáciu (pokiaľ nedošlo k dohode už pri kúpe pokladnice). Ideálne telefonicky 0911 397609. Fiškalizáciu spolu so zaškolením je väčšinou možné vykonať aj u zákazníka. Fiškalizácia a zaškolenie – ak sú k dispozícii všetky potrebné údaje, servisný technik naprogramuje pokladnicu a zaškolí obsluhu. Následne je vykonané zaplombovanie pokladnice a servisný záznam do knihy pokladnice.

Od tejto chvíle môžete rovno začať používať pokladnicu.