Počas novembra sme zistili 192 porušení zákona o e-kase

16.12.2022: Kontrolóri finančnej správy v novembri  tohto roka preverili 883 podnikateľských subjektov, z toho 611 formou online monitorovania na mieste a 328 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 192 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. 

Kontroly boli v novembri tohto roka realizované najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, ostatných jedálenských službách a zariadeniach účelového stravovania a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 192 prípadoch, čo predstavuje 58,4 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 19,86 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušili zákon tým, že neevidovali tržby, čo sa preukázalo v 141 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 46.340 eur.

Zároveň a potvrdzuje, že má zmysel uskutočňovať aj opakované kontroly. Celkovo bolo  zrealizovaných 36 opakovaných kontrolných nákupov, a to u podnikateľov, ktorí v mesiaci september 2022 tržbu nezaevidovali. V 10 prípadoch bolo zistené rovnaké porušenie zákona.

Kontroly boli realizované aj v prípade 80 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 54 VRP a formou kontrolných nákupov 30 VRP (niektoré pokladnice boli monitorované aj kontrolované). Porušenie zákona bolo zistené v 24 prípadoch, za čo kontrolóri udelili pokuty vo výške 5 280 eur.