BRATISLAVA – 18.11.2022: Kontrolóri finančnej správy v októbri  tohto roka preverili 676 podnikateľských subjektov, z toho 444 formou online monitorovania na mieste a 286 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 180 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.  

Kontroly boli v októbri tohto roka realizované najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, ostatných jedálenských službách a zariadeniach účelového stravovania. Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 180 prípadoch, čo predstavuje 62,5 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 23,9 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušili zákon tým, že neevidovali tržby, čo sa preukázalo v 129  prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 48.260 eur.

Zároveň a potvrdzuje, že má zmysel uskutočňovať aj opakované kontroly. Celkovo ich bolo  zrealizovaných šesť, a to u podnikateľov, ktorí v mesiaci september 2022 tržbu nezaevidovali. V dvoch prípadoch bolo zistené opätovné porušenie zákona.

Kontroly boli realizované aj v prípade 69 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 52 VRP a formou kontrolných nákupov 25 VRP. Porušenie zákona bolo zistené v 17 prípadoch, za čo kontrolóri udelili pokuty vo výške 4100 eur.

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre