Denná uzávierka pri používaní ORP/VRP

Na podnikateľa, ktorý na evidovanie tržieb používa ORP/VRP sa povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku nevzťahuje (podľa zákona o ERP mu táto povinnosť nevyplýva). 

Intervalová a prehľadová uzávierka pri používaní ORP/VRP 

V prípade používanie ORP, VRP nie je povinnosť vyhotovovať uzávierku (prehľadovú, intervalovú). Podnikateľ si môže z e-kasa zóny vytvárať reporty za určité obdobie, aj opakovane.

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre