Jednoduché účtovníctvo
obsahuje peňažný denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy (okrem SQL)), investičný a drobný investičný majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok/prevodných príkazov, homebanking.


Podvojné účtovníctvo
obsahuje účtový denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy (okrem SQL)), investičný a drobný investičný majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok/prevodných príkazov, homebanking.


Mzdy
vedenie personálnych údajov zamestnancov s ich mzdovými a osobnými údajmi, definovanie názvov voliteľných zložiek mzdy a pravidiel ich tvorby, nastavenie šablón pracovných zmien a predvyplnenie dochádzky zamestnancov podľa nich, evidencia zrážok zamestnancov, výpočet priemernej hodinovej mzdy na nemocenské dávky a na dovolenku, výpočet miezd, zálohy na daň, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, sledovanie mzdových nákladov na strediskách a skupinách zamestnancov, tlač zostáv za vybraný mesiac, za vybrané obdobie, tlač zostáv nemocenských dávok, dochádzkových zostáv, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, potvrdení o zamestnaní, mzdových listov a mnoho ďalších, automatické zaúčtovanie miezd do účtovníctva.


Sklad
obsahuje evidenciu tovaru a služieb, príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevodky, vystavené a prijaté objednávky, opakujúce sa objednávky, podporu linkového skladu, kalkulácie a výrobu, evidenciu ekvivalentov, širokú podporu predvolených zliav a pevných cien, evidenciu sériových čísel, evidenciu opráv a reklamácií, delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav, množstvo prehľadných výpisov. Podporuje registračné pokladne a fisk. moduly pokladne Elcom (všetky typy)), Konic Uniwell, Datecs, J&V Safe 2000/3000, Pegas (aj s možnosťou programovania servisných nastavení, napr. syst. príznaky, DPH, logo ...). Pracuje spôsobom FIFO.

Jednoduché ovládanie programu.

www.mksoft.sk

Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne

Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne

NÁVODY

Ekonomická agenda SQL

Popis Odkaz Dátum Veľkost Verzia
Kompletná inštalácia mksqlins.exe 07.03.2017 50,8 MB 3.224
Aktualizácia mksqlupg.exe 07.03.2017 25,3 MB 3.224
Testovacia aktualizácia mksqlupgtest.exe 07.03.2017 25,3 MB 3.224
MK Agenda pre OS Android mk_agenda.apk 08.03.2017 3,3 MB 1.2.119
MK Čašník pre OS Android mk_casnik.apk 01.02.2017 1,7 MB 1.1.85
Návod ktorý je súčasťou programu appsql.chm 08.09.2016 4,4 MB 3.193
Návod vo formáte PDF appsql.pdf 02.08.2013 5,0 MB
Užívateľská príručka generátora zostáv SINEA sinea.pdf 08.11.2013 0,5 MB
Formuláre – PDF pre roky 2011 a staršie (nie sú v inštalácií) starsie_formu­lare.zip 28.01.2013 12,5 MB
Licenčné podmienky lic. podmienky 31.07.2012 0,1 MB
Žiadosť o prevod licenčných práv prevod_licencnych_prav 31.07.2012 30 KB
Inštalácia firebird ver. 2.5 32b (verzia SQL servera) fb25_32b 15.03.2016 7,5 MB
Inštalácia firebird ver. 2.1 (verzia SQL servera) fb21_32b 25.11.2011 5,0 MB
Inštalácia firebird ver. 1.53 (stará verzia SQL servera podporovaná do 30.11.2011) fb15_32b 25.11.2011 3,0 MB
Cenník fiskálnych modulov PEGAS fiskaly_pegas.pdf 24.04.2012 53 KB

Podporné programy

Popis Odkaz Dátum Veľkost Verzia
Vzdialená správa (platená pomoc) mkpomoc-idc2hcnp3b.exe 21.01.2016 6.6 MB  
Ovládače Cipherlab 8000 ciplab.zip 02.03.2011 175 KB  
Externá FT Pegas (zák.289) fppegasf.zip 14.07.2010 1,3 MB  
Externá FT FT4000 ft4000.zip 10.11.2014 1,0 MB  
Externá FT EFOX efox.zip 25.11.2011 1,3 MB  
BullZip PDF Printer – tlač do PDF (pre bezplatnú verziu vyberte „Community Edition“ nižšie na stránke) web autora  
Adobe Reader (aktuálna verzia zo stránky Adobe) web autora  

Ekonomická agenda BDE

Stará verzia s podporou do 31.12.2009

Popis Odkaz Dátum Veľkost Verzia
Inštalácia aj aktualizácia MKUCTINS.EXE 31.12.2009 9,5 MB 2.37.1
Borland Database Engine bde52.msi 15.07.2007 4.3 MB
Knižnica na opravu DB súborov (WIN) tutil32.dll 01.10.2002 95 KB
Konverzia z BDE do SQL agendy dbtofdb.zip 17.12.2009 4,4 MB
Konverzia z BDE do SQL agendy neskomprimovaná dbtofdb.exe 17.12.2009 12,5 MB
Návod na konverziu z BDE do SQL agendy dbtofdb.pdf 19.03.2009 0,1 MB

Archív DOS agendy

Popis Odkaz Dátum Veľkost Verzia
DOS manuál DOS_MKS_Manual­.pdf 18.12.2003 514KB  
Inštalácia Odbyt DOS IOdbyt.exe 04.04.2007 1300 KB 5.33
Aktualizácia pre Odbyt DOS UOdbyt.exe 04.04.2007 1100 KB 5.33
Aktualizácia pre Jed. uct. DOS (voľná verzia) UJu.exe 01.01.2007 730 KB 9.00
Aktualizácia pre Pod. úct. DOS (voľná verzia) UPu.exe 01.01.2007 860 KB 9.00
Aktualizácia pre Mzdy DOS (voľná verzia) UMzdy.exe 26.04.2007 640 KB 9.02
  • Dos verzie sú bez nutnosti registrácie

Demoverzie programov sú plne funkčné počas 30-tich dní od dňa inštalácie. Po tomto čase programy prestanú fungovať, údaje zostanú zachované.

- jednoduché účtovníctvo
- podvojné účtovníctvo
- skladové hospodárstvo