Kamery CCTV Partizan FADA: Aktívne odstrašovanie narušiteľov ⚠ Držíme krok s inováciami v oblasti CCTV! Spoločnosť Partizan predstavuje moderné kamery zo série FADA (Full Color, Active Deterrence, Alarm). Tieto kamery umožňujú odradiť potenciálnych narušiteľov, a tým zabrániť prípadným trestným činom. Ak kamera zistí prekročenie čiary, narušenie perimetra alebo pohyb vo svojej sledovanej zóne, môže aktivovať svetelný alarm v červenej a modrej farbe a/alebo zvukový signál sirény. Po aktivácii týchto funkcií môže používateľ dostávať aj push oznámenia v mobilnej aplikácii Partizan a vďaka zabudovanému reproduktoru môže osobne osloviť osobu v oblasti pokrytia kamery. Inteligentné algoritmy systému FADA minimalizujú výskyt falošných poplachov. Rodina kamier FADA zahŕňa kupolové, guľové a varifokálne kamery s funkciami PTZ. Modely sú vybavené vysoko výkonnými maticami, ktoré poskytujú rozlíšenie od 4 MP do 8 MP s kvalitou obrazu od SuperHD po 4K. 👉 Nové video na našom kanáli YouTube názorne ukazuje, ako fungujú funkcie svetelného a zvukového alarmu kamery a ako ich nakonfigurovať.ї

Montáž Kamerového systému na rodinný dom v Moldave nad Bodvou, Drienovec, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Jablonov, Turnianska nová Ves, Hosťovce, Mokrance, Budulov, Žarnov, Janík, Čečejovce, Buzica, Komárovce, Paňovce, Debrad, Jasov, Poproč, Medzev, Štos.