Staršie Elio Ekasa

            - doplnené IKP pre testovanie BACK OFFICE na testovací údajoch FS
            - pridaná voľba denný prehľad do pravého menu 
            - takeway sadzba DPH (so sebou)
            - vyhľadávanie tovarov pomocou kamery 
            - príprava pre nové modely zariadení - AX1560...

 • 19.12.2022
 • Verzia : ekasa-2.02.04.apk
 • - aktualizácia knižníc pre SUMUP
 • - pri vytváraní položiek v databáze umožnené zadávať len povolené znaky
 • - pridaná kontrola vypršania UPDATE (upozorňuje 30 dní vopred)
 • - pridaná voľba používať zákaznícky displej
 • - pridaná funkcia znovu pripojenia USB tlačiarní pri ich odpojení 
 • - pridaná funkcia pri úprave počtu ks pri položke na doklade (nové edit okno)
 • - odstránená voľba pridať identifikáciu kupujúceho
 • - zmena zobrazenia v tovaroch, do viacerých stĺpcov pre lepšiu úpravu
 • 24.8.2022
 • Verzia : ekasa-2.02.02.apk
 • - oprava používania zliav pri predaji
 • - oprava kombinovaných platieb SUMUP + hotovosť , NEXO + hotovosť
 • - tlač štítkov pri spôsobe platba VÝDAJKA