Odporúčané otázky

Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Čo mám robiť?

Prostredníctvom aplikácie VRP 2 odporúčame v nastaveniach odpárovať zariadenia postupom: Kliknutím v ľavom hlavnom menu na tlačidlo Nastavenia a následne na tlačidlo Spárované zariadenia, kde sa zobrazí obrazovka, ktorá slúži pre zobrazenie zoznamu spárovaných mobilných zariadení s VRP. Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Pri každom zázname v tabuľke zoznamu spárovaných mobilných zariadení sa nachádza ID zariadenia, názov zariadenia, dátum spárovania, dátum posledného prihlásenia a možnosť Odpárovať. Pomocou tlačidla Odpárovať zrušíte prepojenie mobilného zariadenia s VRP umožňujúce prihlasovanie cez PIN (resp. odtlačok prsta). Postup je detailne popísaný v Používateľskej príručke – VRP 2 zverejnenej na portáli finančnej správy na strane 130.


Je povinnosť pri používaní VRP2 robiť vklad?

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. zadávať vklad do VRP2 je na rozhodnutí samotného podnikateľa. To znamená, že každý deň zadávať vklad do VRP2 nie je povinnosťou podnikateľa. Ak však podnikateľ vloží do VRP2 hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať vo VRP2, pričom vyhotoví doklad označený slovom „Vklad", ktorý je povinnosť uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.


Časté otázky

Registračné pokladnice e-KASA ORP VRP
Postup pri kúpe Registračnej pokladni ORP VRP2

1. Podnikateľ nám zavolá  a my sa dohodneme o stretnutí o výbere registračnej pokladnice a ďalšom postupe.

2. Podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Návod ako požiadať o kód pokladnice.

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebný podať elektronicky z osobnej internetovej zóny - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a vyplnením formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. V žiadosti označíte, či žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V prípade označenia žiadosti o pridelenie kódu VRP pribudne v žiadosti aj povinný údaj/riadok „PIN kód“. Ide o ľubovoľné štvormiestne číslo, ktoré si podnikateľ zvolí sám, a ktoré bude potrebné uviesť/zadať pri prvom prihlásení do VRP. Pri podávaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupuje podľa informačného materiálu zverejneného na portáli finančnej správy. Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy. Kód pokladnice e-kasa  vám bude pridelený nasledujúci deň, maximálne do 2 dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa . Pri VRP Vám budú po podaní žiadosti prístupové údaje (login a heslo) doručené prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučenou zásielkou v lehote cca do 14 dní od podania žiadosti. V prípade ORP je Vám po pridelení kódu sprístupnený inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) do e-kasa zóny v osobnej internetovej zóne na portáli FS.

3. Ak vám podnikateľ DKP zavolá ,zavolajte nám a my sa dohodneme o ďalšom postupe ohľadom sprevádzkovania registračnej pokladnice 

4.  Zaškolenie ORP / VRP2


Ukončil som podnikanie, zrušil som prevádzku, na ktorej som poskytoval služby a prijímal tržbu v hotovosti. Ako požiadať o zrušenie pokladnice e-kasa klient?

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient oznámite prostredníctvom formulára „Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“, dostupného na portáli FS www.financnasprava.sk - osobná internetová zóna - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Postup podania predmetného oznámenia je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania Oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP).


VRP 2 pre zariadenia s operačným systémom iOS

BRATISLAVA – 14.03.2023: Bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb VRP 2 je od dnes dostupná už aj pre používateľov iOS  verzia 15 a vyššia. Aplikácia podporuje 12 druhov cenovo dostupných tlačiarní a disponuje všetkými funkcionalitami ako verzia VRP 2 pre Android zariadenia.

Xprinter XP-T58K (58mm)

Xprinter XP-V320L (80mm)

Cashino PTP-II/BT24

Goojprt PT-210

Rongta RPP02N (ExVan RPP02)

Elio P101

POS-5805DD (ZJiang/ExVan)

POS-5809DD (ZJiang/ExVan Plus)

Star Micronics SM-S220i

Star Micronics SM-T300i

Bixolon SPP-R210

Bixolon SPP-R200/II/III


Zobraziť viac >>
Eshop
Ktorú možnosť platby ponúkate?

Iba platba  kartou cez platobnú bránu Sumup 

VISA

Mastercard

Maestro 


Bola už moja objednávka odoslaná?

Váš nákup bude odoslaný do 2 - 3 pracovných dní od prijatia platby. Hneď, ako bude vaša položka pripravená na odoslanie, dostanete email s odkazom na sledovanie zásielky.


Ako môžem sledovať svoju objednávku?

Hneď, ako začneme spracovávať vašu objednávku, dostanete email s odkazom na sledovanie zásielky. Prostredníctvom tohto odkazu môžete sledovať stav svojej objednávky.Tieto informácie nájdete aj vo svojom účte. Neprišiel vám tento email? Skontrolujte, či sa email nenachádza v priečinku s nevyžiadanou poštou.>


Zobraziť viac >>