Postup pri kúpe Registračnej pokladni ORP VRP2


1. Podnikateľ nám zavolá  a my sa dohodneme o stretnutí o výbere registračnej pokladnice a ďalšom postupe.

2. Podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Návod ako požiadať o kód pokladnice.

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebný podať elektronicky z osobnej internetovej zóny - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a vyplnením formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. V žiadosti označíte, či žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V prípade označenia žiadosti o pridelenie kódu VRP pribudne v žiadosti aj povinný údaj/riadok „PIN kód“. Ide o ľubovoľné štvormiestne číslo, ktoré si podnikateľ zvolí sám, a ktoré bude potrebné uviesť/zadať pri prvom prihlásení do VRP. Pri podávaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupuje podľa informačného materiálu zverejneného na portáli finančnej správy. Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy. Kód pokladnice e-kasa  vám bude pridelený nasledujúci deň, maximálne do 2 dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa . Pri VRP Vám budú po podaní žiadosti prístupové údaje (login a heslo) doručené prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučenou zásielkou v lehote cca do 14 dní od podania žiadosti. V prípade ORP je Vám po pridelení kódu sprístupnený inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) do e-kasa zóny v osobnej internetovej zóne na portáli FS.

3. Ak vám podnikateľ DKP zavolá ,zavolajte nám a my sa dohodneme o ďalšom postupe ohľadom sprevádzkovania registračnej pokladnice 

4.  Zaškolenie ORP / VRP2