Zvažujete o kúpe použitej registračnej pokladnice ORP ?

Rozhodnutie investovať do použitej registračnej pokladnice ORP eKAsa sa môže na prvý pohľad zdať ako finančne výhodná kúpa, najmä ak sa objaví príležitosť zakúpiť takéto zariadenie za dobrú cenu prostredníctvom inzercie ako bazos.sk Avšak, je dôležité neponáhľať sa a zvážiť všetky výhody a nevýhody, ktoré môžu ovplyvniť celkovú  výhodnosť takejto kúpy cez portál bazos.sk

V prvom rade, je nevyhnutné získať čo najviac informácií o histórii daného zariadenia. Je dôležité vedieť, ako dlho bolo zariadenie v prevádzke, aké mali predchádzajúci majitelia skúsenosti a či zariadenie nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia, ktoré by mohli v budúcnosti spôsobiť problémy. Okrem toho, nemenej dôležité je zistiť, či bolo zariadenie pravidelne servisované a či existujú záznamy o jeho údržbe.

Jedným z hlavných bodov, ktorý by nemal uniknúť vašej pozornosti, je nutnosť zabezpečiť, aby registračná pokladnica ORP eKasa spĺňala všetky legislatívne požiadavky a bola vybavená funkčným a bezpečným chráneným dátovým úložiskom (CHDU). CHDU je nevyhnutné pre bezpečné uchovávanie podnikateľských údajov a podľa zákona je  potrebné, aby boli tieto údaje po ukončení prevádzky archivované pôvodným majiteľom.

Predstavme si situáciu, keď zákazník zvažuje kúpu použitej registračnej pokladnice ORP, ktorá mu bola ponúknutá za výhodnú cenu. Po dôkladnom zvážení všetkých nákladov spojených s nutnosťou zakúpenia CHDU a prípadnou potrebou opravy alebo údržby, ktoré by mohli dosiahnuť sumu 250€, zákazník by mal mať možnosť porovnať túto investíciu s nákupom úplne novej registračnej pokladnice ORP. Nové zariadenie by pritom mohlo stáť približne 489€, ale s výhodou, že by zahŕňalo plnú záruku a zákazník by nemusel riešiť žiadne dodatočné komplikácie.

Pri takomto porovnaní je zrejmé, že aj keď pôvodná nízka cena použitej pokladnice môže byť lákavá, celkové náklady a potenciálne riziká spojené s jej kúpou môžu v konečnom dôsledku predstavovať menej výhodnú investíciu. Preto je vždy dôležité zvážiť všetky aspekty a možné scenáre pred tým, než sa rozhodnete pre kúpu použitej registračnej pokladnice ORP.

Príklad predaja použitej bez záruky registračnej pokladnice ORP cez portál za 180€

Ak by nám zákazník priniesol používanú registračnú pokladnicu ORP s cenou CHDu + práce v celkovej hodnote 250€, tak si môže vybrať, či je pre neho výhodnejšie kúpiť novú ORP za cenu 489€ alebo s garantovanou zárukou.