Karol Krumphanzl - KA-COMP

Námestie Mieru 7

045 01 Moldava n/B.

   
 

PODPORA

Tel.: 0911 397 609 každý pracovný deň 9:00 – 16:00

ka-comp@ka-comp.sk

Servis na diaľku  KontaKTný formulár

   
 

Prevádzkovateľ stránky


Karol Krumphanzl KA-COMP
námestie Mieru 7
045 01 Moldava nad Bodvou

Zapísaný v živnostenskom registri 830-12834, č. OŽP - C/2007/03113-2/CR1K

IČO: 43 765 777

DIČ: 1078682022

IČ DPH: SK 1078682022

č.u.: Mbank IBAN: SK8683605207004203011533

   
 

Servis/Predaj


Janík 136
04405 Janík
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok 
10:00h - 12:00h 14:00h - 16:00h
Streda - Sobota: zatvorene

   
 

Dohľad vykonáva
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547

   
 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vydal pre prevádzkovateľa
Karol Krumphanzl, KA-COMP, potvrdenie o registrácii informačného systému osobných
údajov s názvom „E-ESHOP“, ktorému bolo pridelené registračné číslo 201417102