Registračné pokladnice e-KASA ORP VRP

Postup pri kúpe Registračnej pokladni ORP VRP2

1. Podnikateľ nám zavolá  a my sa dohodneme o stretnutí o výbere registračnej pokladnice a ďalšom postupe.

2. Podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Návod ako požiadať o kód pokladnice.

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebný podať elektronicky z osobnej internetovej zóny - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a vyplnením formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. V žiadosti označíte, či žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V prípade označenia žiadosti o pridelenie kódu VRP pribudne v žiadosti aj povinný údaj/riadok „PIN kód“. Ide o ľubovoľné štvormiestne číslo, ktoré si podnikateľ zvolí sám, a ktoré bude potrebné uviesť/zadať pri prvom prihlásení do VRP. Pri podávaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupuje podľa informačného materiálu zverejneného na portáli finančnej správy. Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy. Kód pokladnice e-kasa  vám bude pridelený nasledujúci deň, maximálne do 2 dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa . Pri VRP Vám budú po podaní žiadosti prístupové údaje (login a heslo) doručené prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučenou zásielkou v lehote cca do 14 dní od podania žiadosti. V prípade ORP je Vám po pridelení kódu sprístupnený inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) do e-kasa zóny v osobnej internetovej zóne na portáli FS.

3. Ak vám podnikateľ DKP zavolá ,zavolajte nám a my sa dohodneme o ďalšom postupe ohľadom sprevádzkovania registračnej pokladnice 

4.  Zaškolenie ORP / VRP2


Ukončil som podnikanie, zrušil som prevádzku, na ktorej som poskytoval služby a prijímal tržbu v hotovosti. Ako požiadať o zrušenie pokladnice e-kasa klient?

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient oznámite prostredníctvom formulára „Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“, dostupného na portáli FS www.financnasprava.sk - osobná internetová zóna - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Postup podania predmetného oznámenia je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania Oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP).


VRP 2 pre zariadenia s operačným systémom iOS

BRATISLAVA – 14.03.2023: Bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb VRP 2 je od dnes dostupná už aj pre používateľov iOS  verzia 15 a vyššia. Aplikácia podporuje 12 druhov cenovo dostupných tlačiarní a disponuje všetkými funkcionalitami ako verzia VRP 2 pre Android zariadenia.

Xprinter XP-T58K (58mm)

Xprinter XP-V320L (80mm)

Cashino PTP-II/BT24

Goojprt PT-210

Rongta RPP02N (ExVan RPP02)

Elio P101

POS-5805DD (ZJiang/ExVan)

POS-5809DD (ZJiang/ExVan Plus)

Star Micronics SM-S220i

Star Micronics SM-T300i

Bixolon SPP-R210

Bixolon SPP-R200/II/III


Aplikácia VRP 2 mi po nainštalovaní nepracuje korektne (biela obrazovka)

Aplikácia je vyvinutá hybridnou technológiou a na jej správne fungovanie je potrebné mať v zariadení nainštalovaný komponent Android WebView s Chrome vo verzii 60 a vyššou. WebView je bežnou súčasťou systému Android od verzie 4+. V prípade bielej obrazovky je potrebné aktualizovať, prípadne ak sa v systéme nenachádza je potrebné  WebView doinštalovať. Postup pre konkrétne Android verzie:

Pre zariadenia s Android 5 a 6:

Pre zariadenia s Android 7+ je použitý Google Chrome:

Aktuálnu verziu WebView v danom zariadení je možné overiť napr. aplikáciou:


Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Čo mám robiť?

Prostredníctvom aplikácie VRP 2 odporúčame v nastaveniach odpárovať zariadenia postupom: Kliknutím v ľavom hlavnom menu na tlačidlo Nastavenia a následne na tlačidlo Spárované zariadenia, kde sa zobrazí obrazovka, ktorá slúži pre zobrazenie zoznamu spárovaných mobilných zariadení s VRP. Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Pri každom zázname v tabuľke zoznamu spárovaných mobilných zariadení sa nachádza ID zariadenia, názov zariadenia, dátum spárovania, dátum posledného prihlásenia a možnosť Odpárovať. Pomocou tlačidla Odpárovať zrušíte prepojenie mobilného zariadenia s VRP umožňujúce prihlasovanie cez PIN (resp. odtlačok prsta). Postup je detailne popísaný v Používateľskej príručke – VRP 2 zverejnenej na portáli finančnej správy na strane 130.


VRP2 prepojím s  MKsoftom?

Nie. VRP sa nedá prepojiť s  žiadnými softvérmi  tretích strán 


Ako si nainštalovať aplikáciu VRP 2 ?

Ako si viem overiť pokladničný doklad?

Na overenie pravosti pokladničného dokladu slúži aplikácia OVER DOKLAD. Pravosť môžete v prípade mobilnej aplikácie overiť naskenovaním QR kódu, v prípade webovej aplikácie je len možnosť zadaním jednotlivých overovacích položiek z pokladničného dokladu.

Pre Pc overenie dokladu

Pre Android overenie dokladu


Ak sa stanem platiteľom dane z pridanej hodnoty, aké povinnosti z toho vyplývajú v prípade pokladnice e-kasa klient?

Od dňa, kedy ste sa stali platiteľom dane z pridanej hodnoty, t. j. od 01.06.2022 sa vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) automaticky doplní údaj IČ DPH. Vašou povinnosťou je nastaviť vo VRP pri jednotlivých tovarových položkách prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty. Povinnosťou v prípade online registračnej pokladnice (ORP) je v deň registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty, teda 01.06.2022 stiahnuť si v osobnej internetovej zóne na portáli FS - v časti eKasa zóna nové identifikačné údaje, ktoré budú obsahovať údaj IČ DPH, ktoré ste povinný nahrať do ORP. Aj pri používaní ORP pri jednotlivých tovarových položkách ste povinný nastaviť prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty.

Návod PDF: Správne nastavenie on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom resp. prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.


Zrušenie a oprava dokladu, neplatný doklad, zostatok

Otázka č. 1 - oprava pokladničného dokladu pri úhrade faktúry

 Ako podnikateľ opraví nesprávne zaevidovaný pokladničný doklad pri úhrade faktúry?

   Odpoveď

Pri  nesprávne zaevidovanej  celkovej sumy pri úhrade faktúry odporúčame nasledovný postup:

  1.  Podnikateľ klikne na : „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“

  2. Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“

  3. Kliknúť na: „Manuálne“

  4. Typ opravy: Záporná

  5.  Identifikátor dokladu: zadať celé ID opravovaného dokladu. Cez vystavené doklady si ho môže podnikateľ nájsť

  6. Kliknúť na : Názov tovaru/služby: (napísať úhrada faktúry a jej číslo .......)

  7. Množstvo: 1

  8. Jednotková cena s DPH : (uviesť sumu, ktorá bola nesprávne nahratá)

  9.Sadzba DPH: (vybrať 0%)

10. Do políčka slovná informácia vyberte možnosť "Bez slovnej informácie",

11. Kliknúť na : „Pridať položku“ a,

12. Kliknúť na : „Vytvoriť doklad“.

Následne odporúčame skontrolovať si  „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.

Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu aplikácie.

Otázka č. 2 - oprava chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade

Ako podnikateľ opraví chybne zaevidovanú položku na pokladničnom doklade?

Odpoveď

Pri oprave chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade odporúčame použiť nasledovný postup:

  1. Podnikateľ klikne na: „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“

  2. Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“

  3. Dátum zaevidovania: (zadať dátum zaevidovania nesprávneho pokladničného dokladu – cez kalendár)

  4. Číslo pokladničného dokladu: (zadať číslo nesprávneho pokladničného dokladu)

  5. Kliknúť na: „Vyhľadať"

  6. Kliknúť na: „Názov tovaru/služby“ : (odrolovať a vybrať názov tovaru/služby). Po vybratí položky sa zobrazí jednotková cena, sadzba DPH, množstvo.

  7. Kliknúť na danú položku a potvrdiť množstvo,

  8. Kliknúť na : „Pokračovať“ a "Vytvoriť doklad".

V prípade ak pokladničný doklad obsahuje viaceré položky, môžete ich vybrať rovnakým spôsobom a až potom vykonáte bod. č. 8.

Následne odporúčame skontrolovať si „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.

Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu aplikácie.

Otázka č. 3 - NEPLATNÝ DOKLAD

Na čo slúži položka „Neplatný doklad“ vo VRP?

Odpoveď

Neplatný doklad slúži, napr. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby vo VRP, po preskúšaní koncového zariadenia po jeho oprave.

Neplatný doklad, je skúšobným dokladom, ktorý sa nezapočítava do zostatku v rámci VRP a ani do účtovníctva. Pri jeho vytlačení neobsahuje QR kód.

Ak bol NEPLATNÝ DOKLAD vytlačený, podnikateľ je ho povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený.

 

Otázka č. 4 - zostatok vo VRP

Čo tvorí „Zostatok“ vo VRP?

Odpoveď

Po kliknutí na tlačidlo „Zostatok“ sa podnikateľovi na päť sekúnd zobrazí aktuálny zostatok vo VRP. Zostatok tvorí prijatie platby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou, stravnými lístkami).


Kto je povinný používať na evidenciu tržieb ORP/VRP . . .

Používanie  ORP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie ORP/VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej "SR").

V nadväznosti na uvedené, povinnosť používať ORP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

  • vykonáva podnikateľskú činnosť,
  • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
  • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu

Ak nie je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok, nevzniká povinnosť používať ORP/VRP.

----

Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ORP/VRP, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa na báze dobrovoľnosti rozhodne ORP/VRP používať, rovnako môže na báze dobrovoľnosti používať aj elektronickú registračnú pokladnicu. Uvedená sa vzťahuje napr. na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (avšak to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím). 

PRÍKLADY

Príklad č. 1: Fyzická osoba - podnikateľ predáva oblečenie ("tovar") na základe oprávnenia na podnikanie. Z predaja tovaru prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb ORP/VRP?

Riešenie: Podnikateľ, ktorý na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území SR tovar a za predaj tohto tovaru prijme tržbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, je povinný používať ORP/VRP. Na základe uvedeného aj podnikateľovi, ktorý predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie vzniká povinnosť používať ORP/VRP.

Príklad č. 2: Potrebuje zahraničný podnikateľ so sídlom v Českej republike (ďalej "ČR") na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ORP/VRP?

Riešenie: Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ORP/VRP.

Príklad č. 3: Je slovenský podnikateľ povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR používať ORP/VRP?

Riešenie: Ak slovenský podnikateľ prijme tržbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ORP/VRP, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí. Ak je tržba prijatá v zahraničí je potrebné dodržiavať zákony platné daného štátu.


Prečo by ste si mali zvoliť Virtuálnu registračnú pokladňu (VRP2)

Prečo by ste si mali zvoliť Virtuálnu registračnú pokladňu (VRP2) pre váš podnik? V dnešnej digitálnej ére, kde efektivita a pohodlie sú na prvom mieste, je dôležité mať k dispozícii nástroje, ktoré vám to umožnia. Virtuálna registračná pokladňa, ktorú vám s hrdosťou predstavujeme, je presne takým nástrojom. Vytvorená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, táto aplikácia je navrhnutá tak, aby vám uľahčila každodenné podnikanie a zároveň zabezpečila, že spĺňate všetky legislatívne požiadavky. 

Či už ste na cestách alebo pracujete z pohodlia vášho domova, Virtuálna registračná pokladňa (VRP2) je vždy k dispozícii. S jej pomocou môžete generovať pokladničné doklady kdekoľvek a kedykoľvek, stačí mať prístup na internet. Táto aplikácia je navrhnutá s ohľadom na potreby moderného podnikateľa, ktorý hľadá flexibilitu a efektivitu.

Navyše, Finančné riaditeľstvo SR vám poskytuje túto aplikáciu úplne bezplatne. Tým pádom nie lenže šetríte náklady na nákup tradičnej registračnej pokladnice, ale zároveň získavate nástroj, ktorý je v súlade s najnovšími technológiami a legislatívnymi požiadavkami.

 5 presvedčivých výhod Virtuálnej registračnej pokladne (VRP2):

1. Flexibilita a Mobilita - Môžete vydávať pokladničné doklady odkiaľkoľvek, čo vám umožňuje byť mobilným a flexibilným v podnikaní.

2. Bezplatná Aplikácia - Finančné riaditeľstvo SR vám poskytuje VRP2 úplne bezplatne, čo znamená úsporu nákladov na počiatočnú investíciu.

3. Jednoduché Použitie - VRP2 je navrhnutá s ohľadom na používateľský komfort, čo znamená rýchle a intuitívne vystavenie dokladov.

4. V súlade s Legislatívou - Aplikácia spĺňa všetky legislatívne požiadavky na vydávanie pokladničných dokladov, čo vám zabezpečuje pokoj pri podnikaní.

5. Zabezpečenie a Spoľahlivosť - Ako produkt Ministerstva financií SR je VRP2 zabezpečená a pravidelne aktualizovaná, čo zaisťuje spoľahlivé a bezpečné prostredie pre vaše transakcie.

S Virtuálnou registračnou pokladňou (VRP2) ste nielen v súlade s najnovšími technológiami a legislatívou, ale zároveň máte k dispozícii nástroj, ktorý vám umožňuje byť efektívnejší a flexibilnejší v podnikaní. Zvoľte si VRP2 a posuňte svoje podnikanie na novú úroveň.


Uzávierka vo Virtuálnej registračnej pokladnici - VRP2

Hoci zákon nevyžaduje vykonávanie uzávierok, sú nevyhnutné pre vaše vlastné účely alebo pre potreby vášho účtovníka. Virtuálna pokladnica (VRP2) ponúka dva druhy uzávierok: Prehľadové a Intervalové. Aby sme vám uľahčili prácu, pripravili sme videonávod, ktorý vás prevedie procesom ich vytvárania.

Prehľadová uzávierka VRP2

Tento typ uzávierky poskytuje súhrn predajov za konkrétny deň, čím v praxi nahradzuje dennú uzávierku v rámci Virtuálnej pokladnice. Ako na to?

1. Na úvodnej stránke vyhľadajte a kliknite na ikonu „Uzávierky“.

2. V hornej časti obrazovky zvoľte možnosť „+ Nová uzávierka“.

3. Ako typ uzávierky zvolte „Prehľadová uzávierka“.

4. Nastavte „Dátum od“, pričom môžete zadať aktuálny dátum alebo dátum do 3 dní dozadu.

5. Uzávierku uložte kliknutím na „Uložiť uzávierku“.

Spracovanie prehľadovej uzávierky trvá niekoľko minút. Keď sa stav zmení na „Spracovanie ukončené“, kliknutím na ikonu „Na stiahnutie“ si môžete zobraziť detaily uzávierky. Tiež je možné uzávierku vytlačiť pomocou tlačiarne.

https://youtube.com/shorts/f8yc32ojjHY

Intervalová uzávierka VRP2

Pre vytvorenie uzávierky za dlhšie obdobie, ako je týždeň, mesiac alebo rok, použite Intervalovú uzávierku.

1. Na úvodnej stránke vyhľadajte a kliknite na ikonu „Uzávierky“.

2. V hornej časti obrazovky zvoľte možnosť „+ Nová uzávierka“.

3. Zvoľte typ uzávierky „Intervalová uzávierka“.

4. Nastavte „Dátum od“ a „Dátum do“, kde oba dátumy musia byť aspoň jeden deň v minulosti oproti aktuálnemu dátumu.

5. Uložte uzávierku kliknutím na „Uložiť uzávierku“.

https://youtube.com/shorts/OFjakADuwZw

Spracovanie intervalovej uzávierky môže trvať niekoľko minút až hodín, pričom Virtuálnu pokladnicu môžete naďalej používať bez obmedzení. Po dokončení spracovania a zmene stavu na „Spracovanie ukončené“ si môžete detaily uzávierky stiahnuť alebo ju vytlačiť.


Je povinnosť pri používaní VRP2 robiť vklad?

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. zadávať vklad do VRP2 je na rozhodnutí samotného podnikateľa. To znamená, že každý deň zadávať vklad do VRP2 nie je povinnosťou podnikateľa. Ak však podnikateľ vloží do VRP2 hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať vo VRP2, pričom vyhotoví doklad označený slovom „Vklad", ktorý je povinnosť uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.