BRATISLAVA – 09.12.2022: Kontrolóri žilinského Daňového úradu spolu s Colným úradom Žilina majú za sebou úspešnú kontrolnú akciu zameranú na evidenciu tržieb v systéme e-kasa. Pri kontrole podnikateľského subjektu obchodujúcim s mäsovými výrobkami kontrolóri odhalili, že niektoré vydávané pokladničné doklady nie sú evidované v systéme e-kasa klient. Podnikateľský subjekt tak vydával aj falošné doklady, ktoré nevstupovali do jeho tržieb. Navyše sa počas akcie pokúsil o externý zásah do evidenčného systému.

Kontrolórom daňového úradu Žilina v spolupráci s Colným úradom Žilina a IT špecialistami finančnej správy sa podarilo odhaliť v Žilinskom kraji podnikateľa, ktorý obchádzal systém e-kasa. Na základe vykonaného kontrolného nákupu a pokladničného dokladu, ktorý bol pri kontrolnom nákupe v daňovom subjekte vykonávajúcom maloobchodnú činnosť s mäsom zamestnancom FS vydaný, vzniklo dôvodné podozrenie na porušenie zákona o e-kase. Nadradený pokladničný program nachádzajúci sa na dotknutých prevádzkach bol skonštruovaný tak, aby obsluha nemala vedomosť o tom, že vydáva falošné pokladničné doklady. Tlač dokladu resp. postup obsluhy pri jeho vytváraní prebiehal rovnako pri pravom aj falošnom doklade, pričom bolo predbežne identifikované, že každý druhý pokladničný doklad bol falošný. Kontrolóri preto zabezpečili 9 pokladníc z 8 prevádzok. IT špecialisti FR SR následne zistili, že okrem pravých dokladov boli vydávané aj také, ktoré neboli odoslané do systému finančnej správy.

V troch prevádzkach počas simulácie postupu vydávania pokladničných dokladov bol zistený pokus o externé pripojenie na pokladnicu. Správca dane po zistení uvedeného ihneď odpojil sieťový kábel, čím znemožnil pokus o vzdialený prístup a vymazanie údajov. Zabezpečené pokladnice boli uložené v colnom sklade Colného úradu Žilina a budú odstúpené na výkon expertízy na oddelenie certifikácie a forenznej analýzy FR SR kde sa preukáže, v akej výške boli doklady vyhotovené mimo systému e-kasa. V prípade, že sa uvedené podozrenia potvrdia, bude podané trestné oznámenie. Subjektu hrozí pokuta vo výške 10.000 eur.

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre