BRATISLAVA – 28.02. 2023: Reštaurácia v jednej z bratislavských mestských častí vydávala zákazníkom falošné pokladničné doklady. Overili si to príslušníci finančnej správy formou skrytých kontrolných nákupov. Podnik disponoval jednou registračnou pokladnicou, pričom pracovníci vydávali zákazníkom falošné doklady prevažne za úhradu v hotovosti.  Všetci podnikatelia pritom musia systém eKasa používať od 1. júla 2019.

Príslušníci finančnej správy preverovali informáciu od občana, ktorý upozornil na podozrivé vydávanie pokladničných dokladov v reštaurácii v jednej z bratislavských mestských častí. Formou skrytých kontrolných nákupov získali tak dva falošné pokladničné doklady. Tie boli podnetom k tomu, aby začali kontrolu online registračnej pokladnice (ORP) miestnym zisťovaním.

Počas kontroly za prítomnosti obsluhy otestovali ORP. Z pokladnice vytlačili ďalšie štyri falošné pokladničné doklady. Falošné pokladničné doklady vydávala ORP automaticky pri voľbe úhrady hotovosťou. Všetky získané a vytlačené falošné pokladničné doklady obsahovali rovnaký unikátny identifikátor dokladu, ktorý nebol pridelený serverom eKasa. QR kód na falošných dokladoch bol vytvorený z ďalšieho unikátneho identifikátora dokladu, ktorý bol pridelený serverom eKasa dňa 04.01.2022 jednému z pravých pokladničných dokladov v sume 0,40 eura vydaného z kontrolovanej ORP.

ORP pozostávala z počítača a dvoch bločkových tlačiarní, pričom chránené dátové úložisko (CHDÚ) bolo pripojené len k jednej z nich. Falošné pokladničné doklady sa tlačili cez tlačiareň, ku ktorej  nebolo pripojené CHDÚ. Podnikateľ tak svojim zásahom vytvoril konštrukciu ORP, ktorá umožňovala tlač falošných pokladničných dokladov mimo certifikovanú časť ORP. Finančná správa všetky zariadenia nachádzajúce sa na predajnom mieste zabezpečila a budú predmetom technickej expertízy. Podnikateľovi hrozí okrem pokuty do výšky 10 000 eur aj trestné stíhanie.

V prípade, že si verejnosť chce overiť pravosť pokladničného dokladu, môže tak urobiť pomocou aplikácie Overenie pokladničného dokladu (OPD) prístupnej cez webové rozhranie. Pokladničný doklad vyhotovený ORP obsahuje okrem zákonom predpísaných povinných údajov aj unikátny identifikátor dokladu, prípadne overovací kód podnikateľa spolu s kódom pokladnice, dátumom a časom vytvorenia dokladu, poradovým číslom a celkovou sumou (na pokladničnom doklade reprezentovaný aj vizuálne formou QR kódu).

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre