Digitálna váha ACS - A bez stĺpika, do 3 kg
Digitálna váha ACS - A bez stĺpika, do 3 kg
Digitálna váha ACS - A bez stĺpika, do 3 kg

Digitálna váha ACS - A bez stĺpika, do 3 kg

Obchodná digitálna váha s výpočtom ceny, so zabudovaným akumulátorom

Vypredané
165,00 €
S DPHOpýtať sa otázku (0)
 

Digitálna váha ACS - A bez stĺpika, do 3 kg

Obchodná váha s možnosťou výpočtu ceny
Rozhranie RS-232 pre pripojenie k pokladniciam, PC
Automaticky podsvietený displej pre obsluhu i zákazníka
Rozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxš)
Váživosť do 3 kg (1 g dielik), 6/15 kg (2/5 g dielik) alebo 15/30 kg (5/10 g dielik)
6 pamäťových kláves PLU
Cena s úradným metrologickým overením
Zabudovaný akumulátor

 

Váživosť do 3 kg 
Rozhranie RS 232, pre pripojenie k pokladniciam 
Počet displejov Podsvietený LCD displej pre obsluhu i zákazníka 6x 
Rozmery vážiacej misky 230x330mm 
Počet pamäťových kláves PLU 6 kláves PLU 
Zabudovaný akumulátor áno 
Podsvietenie displeja áno 
Vážiaci dielik 1 g 

 Popis

- zabudovaný nabíjateľný akumulátor s možnosťou používať váhu i počas nabíjania akumulátora - automatické nastavenie nuly pri zapnutí váhy 
- automatické sledovanie nuly 
- napájanie: adaptér AC 230V (+10%)/50 Hz/DC 9V/500 mA (12V/500mA), zabudovaný 6V/4Ah

akumulátor 
- alternatívne napájanie: adaptér AC 230V (+10%)/50Hz/DC 5V/500mA zabudovaný 4V/4Ah akumulátor

- RS232 komunikácia s registračnými pokladnicami a pokladničnými systémami (neplatí pre IP-67) 
- pracovná teplota: 0°C ~ +40°C 
- relatívna vlhkosť <85% RH

II. Návod na použitie

Váha musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom podklade. Požadovanú horizontálnu polohu váhy nastavíte pomocou kontra skrutkových nožičiek na spodnej časti váhy tak, aby bublinka váhy bola umiestnená v strede. Položte nerezovú misku a zapnite váhu.

Zapnutie/Vypnutie váhy

Postup zapnutia váhy s napájacím adaptérom 6 alebo 12V: pri pohľade zpredu po pravej strane pod 

váhou sa nachádza vypínač s polohami ON - zapnutá a OFF - vypnutá váha. Prepneme do požadovanej polohy.

Postup zapnutia váhy s napájacím adaptérom 5V: 
na klávesnici stlačíme a držíme klávesu [On/off] cca 3 sekundy. Váha sa zapne a po automatickom teste je pripravená na váženie. Váhu vypíname rovnakým spôsobom.

Tlačidlo [TARE]

Používa sa pre odčítanie váhy misky, tanierika a pod.

Postup: položte na váhu misku, tanierik a pod. Následne stlačte tlačidlo [TARE], potom odvážte čistú váhu tovaru. Ak je váha menšia ako rozsah tary, displej váhy znázorní nulu a znázorní sa šípka pri popise „Tare“. Ak je váha väčšia ako rozsah tary, stlačenie tlačidla je neplatné. Rozsah tary:

ACS-3A je max. tara do 1kg ACS-6/15A je max. tara do 5kg ACS-15/30A je max. tara do 10kgPre zrušenie tary odoberte vážiaci predmet z vážiacej podložky. Displej váhy bude negatívny. Stlačte znovu tlačidlo [TARE], displej váhy sa nastaví na nulu a symbol šípky pri popise „Tare“ zmizne.

Tlačidlo [ZERO]

Používa sa pre nastavenie nuly váhy a pre zapnutie/vypnutie podsvietenia displejov váhy. (POZOR! zapnutie/vypnutie podsvietenia platí len pre váhy so 6 alebo 12V napájacím adaptérom)

Postup: stlačením tlačidla [ZERO] nastavíte váhu na nulu. (neefektívne v stave tary)

Stlačením tlačidla [ZERO] po dobu cca 5 sekúnd zapnete alebo vypnete podsvietenie displejov.

Tlačidlá [0] - [9]

Numerické tlačidlá pre zadávanie jednotkovej ceny tovaru, prípadne čísla kódu tovaru (PLU). Postup pri zadávaní ceny tovaru: posledné 2 miesta sú vyhradené ako desatinné.

Príklad: pre zadanie ceny 5,46 EUR zadajte na klávesnici tlačidlá 546 
Postup pri predaji tovaru cez váhu s pripojenou registračnou pokladnicou:

- zadajte číslo kódu PLU na váhe, ktoré máte naprogramované v registračnej pokladnici - stlačte tlačidlo [PLU] na váhe!

(váha odošle váhový čiarový kód, pokladnica to nablokuje a vytlačí účtenku)- stlačte tlačidlo [CLEAR] pre výmaz čísla kódu PLU a postup opakujte

Tlačidlá [M1] - [M6]

Pamäťové tlačidlá pre priame nastavenie jednotkovej ceny tovaru za kg.

Postup programovania pamäťových kláves: 
- pomocou numerickej klávesnice [0] - [9] zadajte jednotkovú cenu tovaru 
- stlačte tlačidlo [A.C/SET]. Displej váhy znázorní „SET“ 
- stlačte niektoré z tlačidiel [M1] až [M6] (záleží pod ktoré pamäťové tlačidlo chcete jednotkovú

cenu uložiť) 
- stlačte tlačidlo [A.C/SET]. Po zaznení 3, pípnutí je jednotková cena nastavená.

Počas nastavovania jednotkovej ceny môžte kedykoľvek toto nastavovanie opustiť stlačením tlačidla [CHG].

Tlačidlo [ACCU] - Nefunkčné. Tlačidlo [CLEAR]

Opravné tlačidlo pre výmaz nesprávne zadanej jednotkovej ceny, výmaz displeja alebo nesprávneho čísla kódu PLU. Zapínanie automatického podsvietenia displejov váhy. (POZOR! automatické zapínanie podsvietenia platí len pre váhy s 5V napájacím adaptérom)

Popis jednotlivých režimov podsvietenia: 
Auto - automatické vypnutie podsvietenia váhy počas nečinnosti 10 sekúnd. Podsvietenie

displejov sa automaticky zapne ak sa s váhou začne opäť pracovať

OFF - trvalo vypnuté podsvietenie váhy

ON - trvalo zapnuté podsvietenie váhy 
Postup zapnutia automatického podsvietenia displejov: stlačíme a držíme klávesu [CLEAR]. Po 

cca 2 sekundách displej váhy zobrazí Auto (klávesu CLEAR stále držíme) po cca ďalších 2 sekundách sa displej váhy prepne a zobrazí OFF (klávesu CLEAR stále držíme) a po ďalších cca 2 sekundách sa displej váhy prepne a zobrazí ON. Pre uloženie nastavenia pustíme klávesu [CLEAR] v čase keď displej váhy zobrazuje vašu voľbu nastavenia.

Tlačidlo [A.C/SET]

Slúži pre programovanie a uloženie pamäťových kláves M1 - M6.

Tlačidlo [CHG]

Slúži pre výstup z programovania pamäťových kláves M1 - M6.

Tlačidlo PLU

Používa sa pri predaji tovaru cez pripojenú registračnú pokladnicu.

III. Možné obtiaže Nestabilná váha

- nízke napätie akumulátora. Vypnite váhu a nechajte ju nabíjať viac ako 12 hodín.

- nízka citlivosť alebo chvenie podložky. Nastavte podložku alebo zabráňte otrasom.

- vplyvy vetra na citlivosť váženia. Použite otvorený sklenený kryt.

Po zapnutí váhy displej nesvieti

- akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor.

- iné. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Bezplatný záručný servis sa nevzťahuje na akumulátor, ktorého životnosť

určuje spôsob nabíjania, poruchy v sieti, prípadne nesprávny spôsob nabíjania.

IV. Príslušenstvo

Návod na obsluhu Sieťový adaptér AC 230V 

Model Maximálna váživosť Hodnota dielika
ACS - 3A do 3kg od 20g do 3kg = 1g
ACS - 6/15A do 15kg od 40g do 6kg = 2g          od 6kg do 15kg = 5g
ACS - 15/30A do 30kg od 100g do 15kg = 5g          od 15kg do 30kg = 10g
ACS - 3AS do 3kg od 20g do 3kg = 1g
ACS - 6/15AS do 15kg od 40g do 6kg = 2g          od 6kg do 15kg = 5g
ACS - 15/30AS do 30kg od 100g do 15kg = 5g          od 15kg do 30kg = 10g
AC-A3
Žiadne recenzie
    Je povinnosť pri používaní VRP2 robiť vklad?

    Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. zadávať vklad do VRP2 je na rozhodnutí samotného podnikateľa. To znamená, že každý deň zadávať vklad do VRP2 nie je povinnosťou podnikateľa. Ak však podnikateľ vloží do VRP2 hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať vo VRP2, pričom vyhotoví doklad označený slovom „Vklad", ktorý je povinnosť uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.


Produkty v rovnakej kategórii: 7

Otázky (0)

Momentálne žiadne otázky zákazníkov.


Vaša otázka bola úspešne odoslaná nášmu tímu. Ďakujem za otázku!
Opýtať sa otázku
skryť formulár
Captcha